Vi har återigen tankat upp m/s Rania med miljöbränslet EcoPar, som är en syntetisk paraffinolja, att användas under säsongen 2019. Fartyget har fram till 2017 framdrivits på diesel som ur miljöperspektiv är mindre lämpligt – nu är det ett minne blott.

Från och med nu kan du njuta av våra turer och samtidigt veta att båten numera drivs på ett bränsle som är helt giftfritt för alla vattenlevande organismer, och samtidigt innebär att Du som passagerare inte längre utsätts för cancerogena ämnen. Dessutom reducerar EcoPar utsläpp av kvävedioxid med 50% och koldioxid med 40%.

Hjärtligt välkomna ombord på en miljövänligare kryssning!